הרכבות ורדים

"סולו שתיל" מספקת שתילי ורדים בישראל, אך עוסקת גם בייצוא שתילים למדינות שונות בעולם.

דרישת השוק היא בעיקר לשתילים מורכבים. ההרכבה של השתילים מתבצעת בשיטת חיבור של כנה ורוכב, הנעשית בעבודה ידנית ע"י שימוש בסכין הרכבה. השתילים מיוצרים בהקפדה רבה ע"י "סולושתיל" ומצטיינים באיכותם הגבוהה.

לצורך ההרכבה נעשה שימוש בכנה "נטל ברייר". הכנה גדלה בחממות של המשתלה, תוך הקפדה על סניטציה ברמה גבוהה. את הזנים השונים של הורדים, שמספרם נאמד במאות, רוכשת המשתלה מספקים שונים. לאחר ההרכבה, ננעץ הייחור המורכב שנקרא גם "שתילון" במצע מתאים. תהליך ייצור השתיל, מיום ההרכבה ועד לשיווק, הוא כשישה שבועות. בשלב זה, לשתילון יש מערכת שורשים, עלווה מתאימה וחיבור טוב של הכנה והרוכב.

Viagra Original Price Viagra Original Canada Viagra Generic Coupon Viagra Generic Brands Levitra Originale Online Original Potenzmittel Testpakete Online Original Potenzmittel Testpakete Generika Testpakete Kamagra Oral Jelly Pas Cher Cialis Originale Online Cialis Original Use Cialis Generico Cialis Generic Side Effects Propecia Generic Canada
סולושתיל
facebook1
סולושתיל